Europa skal bygges med grønne byggeplasser

Anne-Marte Kolbjørnshus skriver om utslippsfrie byggeplasser.

Anne-Marte Kolbjørnshus skriver om utslippsfrie byggeplasser. Foto:

Av
DEL

LeserinnleggOsloregionens Europakontor har siden 2018 vært engasjert i arbeidet med å å gjøre europeiske byggeplasser utslippsfrie. Bygging, bruk og renovering av bygninger estimeres å stå for 40 prosent av europeisk energiforbruk. Å få ned utslippene fra anleggsvirksomhet var særlig viktig for Oslo som Europeisk miljøhovedstad i 2019.

I forkant av et seminar i Brussel jeg deltok på om utslippsfrie byggeplasser bidro Europakontoret til en workshop hvor representanter fra ti europeiske byer drøftet problemstillinger knyttet til strategiske offentlige anskaffelser og utslippsfrie byggeplasser. Initiativet inngikk i DG Grows Big Buyers Initiative. Blant byene deltok også Oslo og Trondheim. Workshopen var ledet av Climate-KIC i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Climate-KIC er Europas største satsning for realisering og kommersialisering av nye grønne løsninger.

For de offentlige innkjøperne – de store bestillerne – gjelder det å påvirke markedet til å utvikle bærekraftige løsninger raskere, ved å være i forkant av kontraktstilbudene. Dette gjør vi ved å invitere til åpen dialog og utfordre leverandører så tidlig som mulig i planleggingen før anskaffelser. Slik vil byene i Big Buyer-initiativet øke sin innflytelse som storinnkjøpere, skape miljøvennligere urbane områder, og kutte utslippene fra dagens sterkt forurensende anleggsindustri. I tillegg skal byene enes om en deklarasjon som beskriver deres kortsiktige og langsiktige behov overfor leverandørene. Arrangementet inngikk i forberedelsene til et større møte med markedsaktører, som ble avholdt i sammenheng med C40-møtet i København noen måneder senere.

Som Europeisk miljøhovedstad i 2019 hadde Oslo og hele Osloregionen en sentral rolle i å bygge et grønnere Norge, og også et grønnere Europa. Utslippsfrie byggeplasser og energieffektive bygninger er ett av ni prioriterte politikkområder i Green Deal, EUs nye vekststrategi og plan for å nå klimamålene. I siste kvartal av 2020 lanserer EU-kommisjonen et stort initiativ som skal investere i renovering av europeiske bygninger for å gjøre dem mer energieffektive. Initiativet skal lage en plattform som bringer sammen byggesektoren, ingeniører, arkitekter og lokale myndigheter.
Vi tar vår del av det globale klimaansvaret, og Osloregionens Europakontor skal fortsette å bidra til at Europa skal bygges med grønne byggeplasser.

Anne-Marte Kolbjørnshus, Styreleder Osloregionens Europakontor

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags