«De med lav inntekt er mest mot skattelistene»

FØR: Vi kan ikke lenger sjekke skattelistene anonymt. Innskrenkningen har vært nødvendig av hensyn til retten til privatliv, skriver innsenderen. Foto: Kay stenshjemmet

FØR: Vi kan ikke lenger sjekke skattelistene anonymt. Innskrenkningen har vært nødvendig av hensyn til retten til privatliv, skriver innsenderen. Foto: Kay stenshjemmet Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Motstanderne av skattelistene er flere, og mindre rike, enn man kanskje tror. Argumentene for innskrenking av publiseringen er flere enn RB gir uttrykk for.

DEL

Leserbrev Romerikes Blad vier offentliggjøring av skattelistene og Skattebetalerforeningen omtale i sin leder lørdag 18. oktober. I lederen framkommer det at årets innskrenking av skattelistene, at du og jeg ikke kan sjekke skattelistene anonymt, er en seier for Skattebetalerforeningen. Samtidig hevdes det at offentliggjøring har stor samfunnsmessig betydning, og implisitt hevdes det dermed at alle som er motstandere av skattelistene er motstandere av hvit økonomi, demokratisk kontroll og korrupsjon. Det stemmer selvsagt ikke, og RB vier dessverre ikke mye oppmerksomhet til hvorfor skattelistene er problematiske.

Juridisk tryggere

Ja, vi i Skattebetalerforeningen er fornøyde med at tilgangen til skattelistene har blitt innskrenket. Og ikke uten grunn.

For det første publiseres skattelistene på tvilsomt juridisk grunnlag. Artikkel 8 i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen garanterer retten til privatliv, og verner om den enkeltes rett til hemmelighold av personlige opplysninger. Med innskrenkningene i publiseringen av skattelisten er sannsynligvis norske myndigheter på tryggere grunn enn før når det gjelder publiseringen. Innskrenkningen har derfor vært nødvendig av hensyn til et så viktig hensyn som retten til privatliv. Her har Skattebetalerforeningen i «alle år» hatt støtte hos Datatilsynet, som også har vært svært positive til innskrenkninger.

Kreativ bruk

Dernest har vi sett at pressen ikke bare har brukt betydelige ressurser på journalistikk rundt skattelistene, man har også vært svært kreative når det gjelder å bruke skattelistene på måter som ligger langt borte fra den opprinnelige intensjonen med listene.

For eksempel ble det i 2010 laget en tjeneste som koblet sammen skattelisteopplysninger med postnummer som man kalte «Rikest her jeg er». Dermed kunne du, utstyrt med en ok telefon, gå i et nabolag og finne ut hva hver enkelt av beboerne tjente.

Behovet er borte

Opprinnelig publiserte man skattelistene fordi man skulle kontrollere at alle oppga korrekte opplysninger til myndighetene – og dermed betalte riktig skatt. I dag får Skatteetaten inn nærmere 60 millioner grunnlagsopplysninger om våre private forhold – opplysninger som danner grunnlaget for den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dermed er det opprinnelige behovet for å publisere skattelistene i stor grad borte.

Undersøkelser har vist at de som er sterkest mot at skattelistene offentliggjøres er de med lav inntekt, og at de aller fleste benytter listene til ren underholdning.

Vi er enige med RB i at informasjon om inntekts- og skatteforhold er viktig i samfunnsdebatten. Men for de aller fleste formål kan en diskutere skattesystemet like godt uten å diskutere enkeltpersoner. Dette gjelder for eksempel diskusjoner omkring inntekts- og formuesfordeling mellom aldersgrupper, kjønn, landsdeler og så videre.

Men det er kanskje ikke så salgbart for avisen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags