«Den totale konsulent-frikjenningen av Lørenskog kommune er påfallende gitt utfallet av saken»