RB MENER: Nullingen av biologiske foreldre må opphøre

DEL

RB MENER Vibeke Morrissey og Ken Joar Olsen vant over Staten i Strasbourg. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) slo tirsdag fast at myndighetene har brutt menneskerettighetene. Norge er dømt på grunn av de svært restriktive samværsbetingelsene paret fikk etter at datteren plassert i fosterhjem. I selve omsorgsovertakelsen frifinnes Norge for brudd på menneskerettighetene. Det betyr imidlertid ikke at den var riktig.

RB har siden 2016 fulgt barnevernssaken til paret, etter at deres nyfødte datter ble tatt fra dem på fødestua og senere akuttplassert i fosterhjem av barnevernet i Lørenskog i 2015. Først tre år senere fikk de datteren tilbake, da Nedre Romerike tingrett opphevet vedtaket fra fylkesnemnda og slo fast at jenta skulle tilbake til foreldrene.

Denne saken illustrerer et viktig prinsipp: Foreldre må få en sjanse. De siste årene har det vært en tiltakende og uheldig utvikling i norsk barnevern. Tidligere satte myndighetene mer inn på å hjelpe familier med spesielle utfordringer. Nå beveger vi oss mer i retning av et regime der de biologiske foreldrene ofte ikke levnes en sjanse, samtidig som de avspises med minimalt med samvær som minsker muligheten for tilbakeføring dramatisk.

Selv om det kommunale barnevernet fra øverste hold igjen og igjen er blitt veiledet om å sette inn tiltak på laveste nivå overfor foreldre som sliter, ender altfor mange saker med at barnevernet går helt til topps i virkemiddelbruken: Omsorgsovertakelse.

Det er naturligvis en drastisk og dramatisk inngripen som snur opp ned på menneskers liv og som kan gi livsvarige traumer. I stedet for å bli fratatt jenta, skulle Ken og Vibeke fått hjelp til å ta seg av sin nyfødte da de ba barnevernet i Lørenskog om bistand. Det hadde spart foreldre, datter, fosterforeldre og samfunnet for store traumer og kostnader.

Dommen må bli retningsgivende for videre praksis. EMD understreker at myndigheten har en «positiv plikt til å jobbe for gjenforening av biologiske foreldre og barn», såfremt dette ikke er i strid med barnets beste. «Nullingen» av biologiske foreldre må opphøre etter denne dommen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken