Blir fokuset på kvalitet borte i diskusjonen rundt de private barnehagene?

Av