Hent barna våre hjem!

Av

Vi har ansvar for egne innbyggere uansett hvilke handlinger de har begått.