Barn har bare én barndom

Vi vil bidra til at Ullensaker fortsetter å være en helt unik kommune å bo og vokse opp i.

Vi vil bidra til at Ullensaker fortsetter å være en helt unik kommune å bo og vokse opp i. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Undertegnede er KrFs førstekandidat i Ullensaker. Jeg har hatt en fantastisk oppvekst på Jessheim og min politiske visjon er å bidra til at Ullensaker fortsetter å være en helt unik kommune å bo og vokse opp i.

DEL

LeserbrevDerfor vil Ullensaker KrF fortsette arbeidet med å få flere lærere inn i skolen, i tillegg til helsesøstre og miljøarbeidere. Vi mener også at ungdomsskoleelever bør få varm lunsj på skolen. Vi har vært en pådriver for trygge gang- og sykkelveger, barnevennlige og grønne utomhusmiljøer i forbindelse med etablering av nye boligområder og styrking av voksen nærværet i våre skoler. Vi ønsker imidlertid å være en enda sterkere pådriver for å styrke tjenester og tiltak rundt barn og unge som har ekstra behov for hjelp, det være barnevernet, PPT, helsesøstertjenesten, utekontakten, fadderordningen. Vi kommer ikke utenom å satse mer på forebyggende tiltak.

Vi vil at barnevernet skal ha tidlig og rask intervensjon i risikofamilier, samt øke bruk av støttekontakter og avlastningsfamilier. Gjennom et styrket PPT vil vi ha tidligere og raskere utredning av førskolebarn og 1 klassinger, for å fange opp de som har lærevansker og trenger særskilte tilrettelagte skole- og barnehagedager. Vi vil sikre at alle helsestasjonskontroller blir gjennomført til riktig tid og styrke den forebyggende tjenesten med hjemmebesøk og familieveiledning. Utekontaktene har en viktig kontaktflate mot ungdomsmiljøene i kommunen. De fanger opp risikoatferd tidlig og er en viktig samarbeidspartner for politi og skolemiljøer. Vi vil også være en garantist for at Idrettsrådets fadderordning får opprettholde sitt aktivitetsnivå og øke tilskuddet til dette. Kulturkort og opplevelser til vanskeligstilte barn og ungdom er også en viktig sak for oss.

Vi har bare én mulighet til å gi våre barn en god barndom. Den muligheten tar Ullensaker KrF på alvor. Håper vi får anledning til å omsette våre ord og lovnader ut i handling i Ullensakerpolitikken!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags