Folk som kan noe praktisk vil alltid være en vinner

Av