– Å tillate alternative kontrollutrustninger vil gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i drosjemarkedet. Dette vil bidra til å legge til rette for økt konkurranse i markedet, noe som vil kunne komme drosjekundene til gode i form av for eksempel større grad av valgfrihet og lavere priser, sier seniorrådgiver Line Halvorsen Hamre i Konkurransetilsynet.

Tilsynet har svart på et høringsnotat som i september ble sendt fra Samferdselsdepartementet under daværende borgerlig statsråd Knut Arild Hareide. Der ble det foreslått å fjerne taksameterkravet og se på digitale alternativer. Siden den gang har statsminister Jonas Gahr Støre lovet å sette taxireformen i revers og har uttrykt ønske om å beholde taksametrene.

(©NTB)