Megler opplyste ikke om veistriden da boligen ble solgt – slipper å betale erstatning

DNB har erkjent at eiendomsmegleren av uaktsom da han ikke opplyste om en veistrid da eiendommen ble solgt. Slipper likevel å betale erstatning til kjøperen.