– Både Medietilsynet og Kulturdepartementet har i søknadsprosessen fått signaler fra markedsaktører om at enkeltbestemmelser i regelverket for koronakompensasjon for medievirksomhetene slår uheldig ut, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Foreløpig vil ikke Medietilsynet gå inn på hvilke forhold det gjelder.

– Vi ønsker å utbetale støtten så raskt det lar seg gjøre, men samtidig er vi opptatt av at ordningen blir best mulig for mediene. Vi jobber for å få en rask avklaring på eventuelle endringer i forskriften, og vil sette inn alle tilgjengelige ressurser for å få søknadene raskt behandlet når dette er avklart. Men når den opprinnelige tidsplanen blir forskjøvet, synes vi det er viktig å informere aktørene om det, og hvorfor dette skjer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) bekrefter overfor Kampanje at utsettelsen skjer etter et innspill fra dem.

– Vi ser at av beregningsmodellen gir en del urimelige utslag som ikke reflekterer den økonomiske virkeligheten til flere mediehus. Vi har vært i dialog med Medietilsynet og anbefalt dem å se på innretningen, og så har de konkludert med at det eventuelt er forskriften som må endres, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.