Stortingsvedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, ble sanksjonert i statsråd onsdag.

– Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og det kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, sier Raja.

Det er allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet brukes overfor aktører som er etablert i utlandet. Lovendringen trer i kraft fra årsskiftet.

Discovery, som er en av kanalene som har tjent penger på spillreklame, frykter lovendringen vil få dramatiske konsekvenser for en hardt presset norsk TV- og produksjonsbransje.

– Det er dessverre ingenting som tyder på at en lovendring vil redusere antallet spilleavhengige i Norge. Slike påstander har ingen belegg i forskningen, hevder Espen Skoland, som er operativ leder i Discovery Norge og nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery.

Han sier videre at Discovery mener lovendringen bryter med EØS-retten og sier de vi vil vurdere å forfølge saken rettslig.

(©NTB)