Pandemien er ikke over. Selv om vi med høy vaksinegrad kan ha normaltilstand i samfunnet, er smittetrenden stadig økende i mange kommuner i Norge. Terskelen er imidlertid høy for nye inngripende nasjonale begrensninger. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad regner en ny nasjonal nedstenging som usannsynlig. Det er lokalt eventuelle tiltak skal komme. Både Trondheim og Tromsø har innført munnbind-anbefalinger etter smittehopp den siste tida.

Randi Mjøen i Lørenskog er blant kommuneoverlegene på Romerike som følger situasjonen nøye. Hun sier at dersom smittesituasjonen forverrer seg og vi får enda flere intensivpasienter på Ahus, kan munnbind bli gjeninnført også her. Men foreløpig er anbefalingen som før: At folk har god håndhygiene, holder seg hjemme hvis de er syke og tar en test ved symptomer på covid-19. Vi får håpe folk fremdeles er fornuftige nok til å ta forholdsregler, slik at munnbindet og andre restriksjoner er en saga blott.

Den relativt høye vaksinasjonsgraden – 91 prosent av den voksne befolkning har fått minst én dose, mens 86,6 prosent over 18 år er fullvaksinert – gjør at vi er rustet på en helt annen måte enn da Norge måtte stenge ned i mars i fjor. Likevel er det sterkt ønskelig med en enda større andel. I enkelte grupper i befolkningen er dekningen er altfor lav.

Det gjelder spesielt utenlandskfødte borgere, noe som gjør at kommuner med relativt høy innvandrerbefolkning – som Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker – ligger under landssnittet. Andel fullvaksinerte i flyplasskommunen er på bare 83,9 prosent. Av hensyn til seg selv og i respekt for andres helse og helbred, må vaksineskeptikerne gå en ny runde med seg selv.

Det er urovekkende at smitten igjen smyger seg inn på sykehjemmene våre, og at det i betydelig grad skyldes uvaksinerte helsearbeidere. På sykehjem i Oslo mangler 5 prosent av de ansatte denne beskyttelsen. Helsemyndighetene har signalisert at uvaksinerte skal omplasseres, men dette er ikke helt enkelt når det er stor manko på helsearbeidere. Norge mangler blant annet 7000 sykepleiere, ifølge Norsk Sykepleierforbund. Vaksine er og bør være frivillig. Heller ikke helsepersonell skal tvinges. Men skeptikere bør tenke seg om. Er du vaksinemotstander, er det kanskje ikke i helsevesenet du bør jobbe.