– Kjære landsmøte. Jeg elsker bomringen! slo den mammapermitterte Oslo-byråden for miljø og samferdsel fast da hun talte til MDGs årsmøte på Fornebu lørdag.

– Det gjør jeg ikke fordi jeg elsker å betale avgifter, men fordi bomringen er rettferdig og fordi den virker, sa hun.

Bedre luft enn på mange år

Berg slo fast at bomringen hjelper tusenvis av mennesker som har astma og de som ikke har råd til bil og er avhengig av kollektivtilbud, og at den gjør hverdagen tryggere for syklister og barn på vei til skolen.

– Den bidrar til at lufta er bedre enn på mange år. Til at klimagassutslippene går ned. Til mindre biltrafikk. Og bomringen sikrer penger vi trenger til å bygge ut T-banen, trikken og sykkelveier, sa Berg.

Klimakrise – ikke bompengekrise

Hun slo fast at det er stor oppslutning om bomringen i Oslo og avfeide alt Fremskrittspartiets snakk om bompengekrise.

– Tenk det – at det går an at et parti kan ha samferdselsministeren og finansministeren i seks år, og så kommer det plutselig en bompengekrise seilende helt ut av det blå! Vi har en klimakrise. Vi har en naturmangfoldkrise, konstaterte hun.

– Vi har mange kriser, men vi har ikke en bompengekrise.

Berg viste også til at det for første gang på mange år er færre biler som kjører inn til byen, at flere reiser kollektivt med bil i hverdagen, og at sykkelandelen øker.

Arild Hermstad er fungerende byråd i Oslo for samferdsel og miljø i Bergs fravær.

(NTB)