Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, svarer i RB 27. mai på et innlegg Ernst-Modest Herdieckerhoff fra MDG hadde på trykk i samme avis 25.mai. Det var artig med alle bilmetaforene i innlegget i Bergheim. Vi legger oss på samme nivå, men velger å svare med togmetaforer, siden MDG er så glad i kollektive løsninger.

Fortsatt trygg styring med Ap!

Ordføreren tar mange avsporinger i svaret sitt. Hun svarer ikke på det som var hovedtema i innlegget til Herdieckerhoff. Det som er tema i innlegget hans, er det vi kan omtale som «signalfeil» fra Ap.

Ap har sendt politisk reklame til innbyggerne i Lørenskog. Denne reklamen forteller en historie som gir inntrykk av at kommuneøkonomien «går på skinner». Ernst-Modest Herdieckerhoff mener dette er å sende feil signaler til innbyggerne. Å kun fortelle om et overskudd på 340 millioner over fire år, når sannheten også er at vi er tynget av ekstremt høy gjeld, er ugreit overfor innbyggerne.

Forrige uke sa kommunedirektøren at økonomien til Lørenskog er på et bristepunkt. Lignende har kommunedirektøren sagt i flere år, så dette kom ikke som en overraskelse. Kommunedirektøren har altså en annen historiefortelling enn den Ap gir velgerne i sin reklame.

Valgkamp er tiden for korte slagord og spissformuleringer. Det er greit. Men, reklamen fra Ap er direkte villedende, mener MDG.

Lisa Kara Fröyland og Nils Gustav Roland, kommunestyrerepresentanter for MDG, Lørenskog