Gå til sidens hovedinnhold

Maura skole utvides, men ingen vet når eller hvordan!

Leserinnlegg

Etter mange år med trange klasserom og brakker er det endelig klart at Maura skole skal utvides. Det er gode nyheter for både elever, ansatte og foreldre. Det er bare ett problem: Ingen vet hvordan utvidelsen blir eller når den nye delen står ferdig.

Da kommunestyret behandlet saken 9. februar var det kun Høyre som luftet bekymring for dårlig prosjektstyring. Ingen har sett skisser eller vet hva utvidelsen vil koste. Selv kommunens administrasjon har påpekt at pengene som er satt av ikke er nok. Likevel stemte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Nannestad Bygdeliste, Venstre og Fremskrittspartiet for å føre saken videre uten en ekstra runde som Høyre foreslo.

Høyres skolepolitikk skal alltid legges til grunn for vårt politiske arbeid. Skolepolitikken skal være ansvarlig, forutsigbar og sikre gode læringsmiljøer med kunnskapsrike lærere. Da er det uansvarlig å begynne utvidelsen av kommunens største barneskoler i feil ende. Derfor ønsket Høyre at saken om utvidelse av Maura skole skulle komme tilbake til ny politisk behandling innen sommerferien. På den måten kunne prosjektet forankres, skape forutsigbarhet og være klart til høstens budsjettforhandlinger. Slik tar vi læringsmiljøet på alvor.

Maura skole har i dag over 500 elever og er på bristepunktet. Det er nå to år siden FAU og driftsstyret (nå samarbeidsutvalget) samlet politikere, kommunens administrasjon og konsulenter for å kartlegge behovene for utvidelse av Maura skole. Siden da har lite skjedd. Det ble lovet en rapport ingen har sett noe til. I mellomtiden har «midlertidige» brakker blitt stående, til tross for at de ikke kan brukes av helsemessige årsaker. Det gjør det mer uansvarlig å vedta en utvidelse uten kontroll på hverken kostnader, størrelse eller form.

I 2019 vedtok kommunestyret en kapasitetsplan for skolene der det kom tydelig frem at ordinær undervisning ikke skal skje i brakker. Da hjelper det ikke å omdøpe brakker til «paviljonger». Maura skole er den største barneskolen i kommunen, og ligger i et område med stor vekst. Skolen trenger minst ti nye klasserom, nye gruppe- og arbeidsrom, nye utearealer og nye løsninger for parkering og av- og påstigning. Til sammenligning kostet utvidelsen av Nannestad Ungdomsskole over 140 millioner kroner og utearealet på Preståsen skole 30 millioner kroner. Da er ikke 31 millioner kroner til utvidelse av Maura skole nok. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Nannestad Bygdeliste har ikke lært at kommunen vår alt for ofte bygger for lite og ikke tenker helhetlig nok.

Vi vet for lite. Vi vet ikke om det lønner seg å bygge om eller rive eksisterende bygg. Vi vet ikke om det er planlagt fire klasser per trinn eller om elever på samme alder sitter i samme området på skolen. Kunnskap og lek sprer seg på tvers av klasser.

Forutsigbarhet i kommunens største skolekrets er på sin plass. Skolepartiet Høyre vil alltid jobbe for ansvarlig, forutsigbar utbygging og sikre gode læringsmiljøer med kunnskapsrike lærere. Derfor er det leit at flertallet bestående av Ap, Sp, Nannestad Bygdeliste, V og FrP ikke deler vår ambisjon. Fremtiden til barna våre er avhengig av at vi prioriterer riktig!

Christian Bendz (gruppeleder Høyre) og Håkon Snortheim (kommunestyrerepresentant Høyre), Nannestad

Kommentarer til denne saken