Mattilsynets funn førte til hastestenging av deler av butikklokalet

– Nesten alt skal byttes, hyller, kjøleskaper og disker. Videre skal det males. Butikken trenger oppgradering nå.