Ulovlig import: Måtte destruere 75 kilo kjøtt

Romerike Catering AS fikk nylig krav om å destruere kjøtt som var ulovlig importert.