Mattilsynet varsler dagmulkt

Eidsvoll kommune risikerer 5.000 kroner i mulkt per dag, dersom ikke Mattilsynet får dokumentasjon på forhold knyttet til det kommunale vannverket.