De fleste regelbruddene gjaldt rotemateriale eller strø. På de 168 tilsynene var det et fåtall alvorlige regelbrudd, opplyser Mattilsynet.

Totalt skal Mattilsynet gjennomføre 600 tilsyn i løpet av 2021 og 2022.

– Det er mange tilsyn igjen, og det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner ut fra disse foreløpige funnene, sier seksjonssjef for dyrevelferd Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Så langt er det ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av svineholdene. Forhold i denne kategorien omfatter tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

Mattilsynet har heller ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet og avvikle svinehold, kommer det fram i rapporten.

De understreker også at avdekking av regelbrudd i en svinebesetning, ikke ensbetydende med at grisene lider, men at det er funnet brudd på regelverket for hold av svin

– Det er godt å se at Mattilsynets funn så langt tyder på at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden hos norske griser, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

– Disse første resultatene tegner et bilde som vi kjenner oss mer igjen i. Det er forbedringspunkter å jobbe med, de tar vi tak i, men dyrevelferden hos gris er god med få alvorlige avvik, legger han til.

(©NTB)