I perioden ble alle som passerte grenseovergangen med hund til Norge over Gardermoen, Svinesund og Ørje, kontrollert, skriver Mattilsynet.

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på valper er høy og betalingsviljen stor. Når etterspørselen etter hund i tillegg økte betraktelig under koronapandemien, så vi det som viktig å øke kontrollen for å forhindre ulovlig innførsel av hunder med alvorlige sykdommer og manglende vaksine, sier direktør for avdeling regelverk og kontroll Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Av de 34 hundene som ble stanset, kom 33 fra EU-land og én fra Russland.

– Manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokumenter og dokumentforfalskning var feil som gikk igjen. I minst ett av tilfellene var en offentlig veterinær i utlandet involvert. Flere av sakene er politianmeldt, forteller Tronerud.