Mattilsynet advarer: – Små barn bør ikke ha kaniner

Kaninhold er svært populært og utbredt, men Mattilsynets inspektører på Romerike avdekker nesten alltid dårlig dyrevelferd på sine rundt 20 årlige tilsynsbesøk blant kaninholdere.