Næringslivet og helsemyndighetene signerer tirsdag en avtale med mål om konkret reduksjon av nordmenns inntak av sukker, fett og salt.

Inntaket av tilsatt sukker i maten skal reduseres med 12,5 prosent på fem år. Saltinntaket skal reduseres med 20 prosent. Inntaket av mettet fett skal ned hele 7 prosent i løpet av neste år, og med 29 prosent på lengre sikt.

Intensjonsavtalen NTB har fått tilgang til, skal undertegnes av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på vegne av myndighetene og representanter for næringsorganisasjonene, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen. Partene har de siste årene sittet sammen i en næringslivsgruppe og jobbet for å finne en felles plan. Det er NHO som nå har tatt initiativ til å inngå avtalen for å samle alle aktivitetene og skape forutsigbarhet.

Nye smaksløker

Skritt for skritt er planen at en stadig større andel av befolkningen skal ha et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.

 

Med gradvis endring skal den norske ganen tilvennes mindres sukker, mindre salt og mindre mettet fett. For flere produsenter er det et poeng at endringen skal gjøres så gradvis at forbrukerne ikke merker forskjell i smaken. Jobben med saltreduksjon er allerede godt i gang. Sukker og mettet fett er vanskeligere å fjerne fra matvarer enn salt. Mettet fett er ofte en integrert del av maten, mens for sukker kan det være vanskelig å finne gode alternativer.

Kort og langt

Av avtalen framgår det hvordan de ulike partene skal jobbe med dette, og særlig strategien hos produsenter og i dagligvarehandelen vil bli merkbar for observante forbrukere: Nye porsjons- og pakningsstørrelser, nye produkter, omformuleringer, flere valgmuligheter, bevisst plassering og fremming av sunnere alternativer.

Avtalen har både langsiktige og kortsiktige mål, der planene på lengre sikt er at folket skal spise i tråd med kostrådene, slik at 10 prosent av energien kommer fra sukker og 10 prosent fra mettet fett, mens dagsinntaket av salt er på 5 gram. I dag dekkes rundt 13 prosent av energibehovet av sukker og 14 prosent av mettet fett, mens salt inntaket trolig ligger i underkant av 10 gram per dag. (ANB-NTB)

Fakta om reduksjon av salt, sukker og fett:

  • Matbransjen og helsemyndighetene inngår en intensjonsavtale som skal gjøre det enklere for forbrukere å ta sunnere valg.
  • Mange i Norge har for lavt inntak av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk og for høyt inntak av mettet fett og salt.
  • Det globale sykdomsbyrdeprosjektet (GBD 2010) viser at usunt kosthold er den risikofaktoren i Norge som gir flest tapte leveår.
  • Blant barn og unge er inntaket av tilsatt sukker også for høyt.
  • Gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var rundt 10 gram per dag i 2010, det skal ned til 8 gram innen 2021, 7 gram i 2025 og 5 gram per dag på lang sikt.
  • Inntaket av tilsatt sukker i befolkningen var på 13 energiprosent i 2015 og skal ned mot 11 prosent innen 2021. Det langsiktige målet er 10 energiprosent. Det vil si at sukkerets av det totale energiinnholdet i kosten skal ned på 10 prosent.
  • Inntak av mettet fett i befolkningen er på 14 energiprosent i 2015 og skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Det langsiktige målet er 10 energiprosent. (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet) (ANB-NTB)