Med utnevnelsen av John-Erik Vika (Sp) som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, falt Romerikes siste mannsbastion. Varaordfører Hege Lending Svendsen (Ap) rykker opp, og dermed har grunnlovsbygda endelig fått sin første kvinnelige ordfører. Det var bare menn på riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen i 1814, og på sjefsplass under det storslagne Arne Ekeland-maleriet i rådhuset i Sundet har det vært likedan i alle år – inntil nå. Eidsvoll er den siste kommunen på Romerike hvor en kvinne får bære ordførerkjedet. Gratulerer til begge to!

Hvite, middelaldrende menn sitter fremdeles med makta i lokalpolitikken. Men verden går framover, og etter lokalvalget for to år siden er andelen kvinner i kommunestyrene kommet opp i 40,5 prosent. Det er ny rekord. 35 prosent av landets ordførere er kvinner, opp fra 27,5 prosent i perioden før. Det hører med til historien at statsminister Jonas Gahr Støre kan skilte med en regjering der kvinnelige statsråder er i flertall (10–9), og at det er kvinnerekord på Stortinget med 45 prosent.

På Romerike ble det lokale gubbeveldet veltet først i 1983. Lucie Paus Falck (Ap) i Enebakk og Vigdis Gjelsvik (H) i Nittedal brøt ny mark som de første kvinnelige ordførerne. Lenge var også Nes og gamle Sørum i selskap med Eidsvoll, men der ble barrieren brutt i 2015-valget. I Lillestrøm (eller tidligere Skedsmo) var det tilfeldigheter som brakte kvinner til topps. Barbara Gulbrandsen, seinere Breuer, rykket opp som ordfører i 1986 da Leif Håkensen (Ap) døde i perioden, mens Anita Orlund (Ap) fikk sjansen da Andreas Hamnes trakk seg etter vannverksskandalen i 2005. Begge damene ble for øvrig gjenvalgt.

111 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett lokalt, må det være et overordnet mål å nå 50-50. Likestilling blant folkevalgte er en viktig verdi i seg selv, men kjønn har også betydning når det kommer til politiske prioriteringer. Vi hadde for eksempel aldri vært der vi er i dag med fødselspermisjon og full barnehagedekning om damene hadde fortsatt å bli holdt utenfor i politikken.

For å komme i mål, må det jobbes djervere i partiene med rekruttering og nominasjon. Hva skal vi gjøre for å få kvinner til å stille som kandidater til kommunestyrene? spør mange. Kanskje vi heller skal stille spørsmålet: Hva kan menn gjøre? For det er oftest de som leder partienes nominasjonskomiteer.

Når Eidsvoll nå har fått sin første kvinnelige ordfører, kan man peke på at det er tilfeldig, fordi Vika ble hentet til regjeringen. Men det hadde aldri skjedd om ikke Eidsvoll Arbeiderparti foran valget i 2017 for første gang i historien hadde nominert en kvinne på topp.