Ifølge et oppslag i Romerikes Blad 3. november, har kommune brukt over 1,8 millioner kroner for å påvirke beslutningstakerne for å få OsloMet til å velge Gardermoregionen som lokalisering av ny campus på Romerike. Tjenesten er kjøpt fra et konsulentselskap i Oslo. Lillestrøm har brukt vesentlig mindre. Ifølge samme oppslag, har kommunen brukt 100.000 kroner til kjøp av tjenester. Til slutt endte det med at Lillestrøm ble valgt som lokalisering. Campus er i dag lokalisert på Kjeller. Midt i et tungt forsknings- og utdanningsmiljø.

Samlokalisere i Oslo

Tidligere rektor ved OsloMet hadde ambisjoner om å legge ned på Romerike og samlokalisere alt i Oslo. Det satte campus Kjeller i spill. Flere styremøte behandlet saken og fra universitetets ledelse ble det skapt et inntrykk av her var det fritt fram å melde sitt kandidatur som lokalisering av en ny campus. Kommunene kastet seg inn i kampen. For en utenforstående var det åpenbart at det kun var et spill. Ledelsen hadde ikke forlatt ambisjonen om samlokalisering i Oslo. Da styret skulle vedta lokalisering var administrasjonenes forslag å lokalisere en campus på Lørenskog i tilknytning til Ahus. Det var det minst omfattende forslaget og det som ville gi færrest studenter til Romerike. Dessuten var det underforstått at helseforetaket skulle ta investeringen og universitetet være leietaker. I styret ble det kampvotering og valget falt til slutt på Lillestrøm. Det er ikke lagt fram kostnadsoverslag eller hvor mye universitetet har til investeringer. I en tid der universiteter og høgskoler har fått kutt spesielt til investeringer, er det grunn til å vente i spenning. Hvor mange milliarder har en til investeringer, eventuelt hvor mye kan en disponere til husleie? Det vil få betydning for når lokalisering i Lillestrøm vil kunne realiseres.

Egne argumenter

Det som gjør denne saken spesiell er at kommuner engasjerer konsulenter for å påvirke blant annet politikere fra partiet de sjøl tilhører. For tiden er det Ap og Sp som har regjeringsansvar og det er de samme partiene som leder Ullensaker og Lillestrøm. Jeg vet at det er styret for OsloMet som vedtar lokalisering, men det er Sp som har forsknings- og høyere utdanningsministeren som foreslår for Stortinget bevilgninger til høyere utdanning. En må ha liten tillit til egne argumenter og evne til politisk påvirkning, når en må gå til konsulenter for å få hjelp. 2 millioner kroner av fellesskapets ressurser er faktisk en anselig sum. Penger som kunne ha vært brukt til mer nyttige formål for innbyggerne i kommunene.

For en som sitter på utsiden, men som har erfaring fra politisk arbeid på ulike nivåer, er det dessuten overraskende at en lokalt har slik tillit til konsulenter. Det er det faktisk ikke grunn til å ha. Å sende konsulenter med gjenkjennelige argumenter og notater, er å undervurdere mottakeren. En bør i stedet ha tillit til at politikere som tilhører samme parti, forstår argumentene og det en prøver å selge inn.

Meningsløs bruk

Dagens regjeringsparti har som mål at det offentlige skal redusere bruk av konsulenter. Bak det ligger det en erkjennelse av at det er dårlig bruk av fellesskapets ressurser. Dette er et eksempel på meningsløs bruk av fellesskapets ressurser og hvorledes en holder liv i konsulenttjenester.

Rolf Reikvam, tidligere stortingsrepresentant SV