Gå til sidens hovedinnhold

Manglende leirskolefinansiering forfølges videre

Leserinnlegg


Det å balansere ulike roller er vanskelig i Nannestad som en liten kommune, hevder Ap, Sp og Nannestad Bygdeliste. Det får stå for deres synspunkt, mens andre heier på engasjert frivillighet!

Som forventet måtte man få tilsvar, da man stakk hode inn i «vepsebolet» til Ap, Sp og Nannestad Bygdeliste, men like fullt er det kritikkverdig at saken om fullfinansiert leirskole ble utsatt av de samme partiene.

På bakgrunn av initiativ fra undertegnede som FAU- og SU leder ved Maura skole, hadde administrasjonen utarbeidet et godt og forutsigbart saksfremlegg om fullfinansiert leirskole opphold for samtlige skoler i kommunen som i årevis har vært kun delfinansiert av statlige midler. Saken ble som kjent utsatt og bidro til stor uforutsigbarhet.

Det vi foreldre ikke forstår er vanskeligheten av å forstå opplæringslovens krav til fullfinansiert leirskoleopphold. Dette handler ikke om avlyst 17. mai eller pandemi, dette handler om at hvem som skal betale leirskoleoppholdet. I sitt tilsvar stiller posisjonspartiene flere gode og relevante spørsmål, men det løser på ingen måte denne saken. Opplæringsloven er klar og har vært klar siden 2019 – leirskoleopphold med tre overnattinger og innhold skal være fullfinansiert og ikke kun støttet økonomisk med kr. 1.040,- pr. elev.

Når man kommer med opplysninger, må man også være påpasselig med faktasjekk. Det er ikke korrekt at årets leirskolekull mangler kr. 157.500,- av foreldrenes opptjente midler. Beløpet utgjør den samlede tapte inntekt for 1. – 7. trinn på Maura skole grunnet avlyste arrangementer i forbindelse med koronasituasjonen. I tillegg kan det nevnes at FAU vil ha tapte inntekter for samme periode på kr. 250.000,- som sammen med andre oppsparte midler kunne ha finansiert store deler av skolens uteareal til stor glede for store og små.

Det har vært en flott tradisjon å tilby leirskole opphold både på barne- og ungdomsskoletrinnet, men det er ikke en forventning fra oss foreldre og det er heller ingen forventning at begge opphold skal være fullfinansiert av kommunen. Men det er forventet at tre overnattinger og innhold er 100 % finansiert. Det er ikke tilfelle i dag og det er hva den utsatte saken omhandler!

Som FAU- og SU leder vil jeg forfølge kommunens manglende lovoppfyllelse videre, «en avgjørelse vil bli tatt» - spørsmålet er bare av hvem!

Christian Bendz, FAU- og SU-leder, Maura skole

Kommentarer til denne saken