– Mange spør om de skal holde barna borte fra samvær på grunn av smittefare

–  Noen kan bli så redde i situasjonen at de ikke blir den beste utgaven av seg selv, sier Line Lise Helledal.

– Noen kan bli så redde i situasjonen at de ikke blir den beste utgaven av seg selv, sier Line Lise Helledal. Foto:

Familievernkontorene er koronastengt. – Situasjonen er vond i forhold til det tilbudet vi skulle ha gitt.

DEL

Da smittefaren stengte ned det meste i Norge, stengte også familievernkontorene rundt omkring i landet. Torsdag åpnet man igjen, men kun på telefon. Familievernkontoret på Nedre Romerike og på Øvre Romerike og i Glåmdaldistriktet, har fire terapeuter hver, som daglig gir råd og veiledning på telefon. Den er åpen fra klokken 09 til 13.

– Det ville være veldig ille hvis vi ble en smittemaskin. Samtidig er situasjonen vond i forhold til det tilbudet vi skulle ha gitt, sier enhetsleder Line Lise Helledal ved Familievernkontoret Nedre Romerike.

– Men vi er veldig glad for å være i gang igjen og kunne gjøre noe. Mange er mye hjemme og ting vokser seg gjerne stort. Her vil foreldresamarbeidet bli satt på prøve. Så bruk oss heller en gang for mye enn en gang for lite, sier hun.

Ut fra henvendelser på e-post til nå, har pågangen vært mindre enn før, forteller enhetslederne ved begge familievernkontorene. Men man vet ikke hva som skjer hvis situasjonen vi er inne i fortsetter.

– Det er veldig uvisst. Det kommer an på når vi får åpnet igjen. Jeg vil tro det blir en veldig pågang da, sier Kari Rolstad, enhetsleder familievern Øvre Romerike Glåmdal.

Ingen mekling nå

– Det vanskeligste er nok at vi ikke får prøvd å hjelpe foreldre til å ha et bedre samarbeid for barnas skyld på samme måte som før. Barn merker så veldig godt om mamma og pappa har dårlig stemning. Vi vet at mange barn er preget av det hvis foreldresamarbeidet er dårlig, sier Line Lise Helledal.

Til nå har man ikke gått inn på Skype-løsninger på grunn av taushetsplikt, blant annet fordi det kan være andre personer i rommet. Det er også problematisk å snakke med den ene parten uten at den andre er til stede.

– De som har begjært mekling får ikke møtes til mekling nå, men de får likevel meklingsattest. Vi kontakter dem, men de er fritatt for møtepliktig mekling.

Delt samvær

Å ha delt samvær kan også by på problemer med tanke på smittespredning.

– Mange spør om man skal holde barna tilbake fra samvær. Det vil alltid være en individuell vurdering fra familie til familie. Hvis man gjør det, kan man avtale at det skal kompenseres. Et generelt råd er at barna skal være sammen med mor, far og søsken så langt det lar seg gjøre. Hvis en av foreldrene er i karantene, vil jeg nok si at det er lurt å vente, fordi det er snakk om en kort periode, og så heller kompensere den tiden. Men hvis dette blir langvarig, er det et voldsomt inngrep for barnet ikke å ha kontakt med begge foreldrene over en lang periode, sier Line Lise Helledal.

– Det gjelder å skape tillit når det gjelder «hvor tar jeg med barnet» og «hvor mye kontakt har jeg med andre mennesker». Hvis én forelder er i risikogruppa og man er redd for å få smitte inn i hjemmet, kan det skape utfordringer. Der det er manglende tillit mellom foreldrene, kan det bli ekstra vanskelig nå.

Kan gå begge veier

Helledal tror likevel den situasjonen vi er inne i, kan slå positivt ut for noen familier.

– Det kan gå i begge retninger. Jeg tror også noen vil finne tettere sammen. Noen vil tenke at nå er det noe som er større enn oss. Men noen får det også vanskeligere. Noen kan bli så redde i situasjonen at de ikke blir den beste utgaven av seg selv. Det gjelder både å være litt raus mot den andre og å være raus når det gjelder den andres reaksjon. Hvis foreldre har det vanskelig sammen og har sluttet å kommunisere, blir det en ekstra belastning for barna nå. Alt blir mye mer privat. Familien en så viktig arena når vi ikke er ute på de andre arenaene våre, sier enhetslederen ved familievernkontoret på Nedre Romerike.

Å lage seg noe godt å spise, kan være en fin måte å lage god stemning på.

Å lage seg noe godt å spise, kan være en fin måte å lage god stemning på. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken