– Mange spør om de skal holde barna borte fra samvær på grunn av smittefare