Fengselsstraffer for trafikklovbrudd benyttes i Norge i hovedsak for promillekjøring, de mest alvorlige fartsgrenseovertredelsene og kjøring med ugyldig førerkort.

I perioden 2019 til 2020 økte antallet dommer på ubetinget fengsel for slike lovbrudd betraktelig. Det er i hovedsak disse som begynte soningen i 2021, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt var det 970 trafikkdømte som startet soning av ubetinget fengselsdom i fjor, mot 570 i 2020, en økning på 70 prosent.

Sammenlignet med snittet i perioden 2012-2019, er økningen på hele 135 prosent i 2021.

Av de 970 sonet 740 nyinnsatte med fotlenke. Menn står for 93 prosent av økningen i soningen av trafikklovbrudd.

Generelt steg antallet som soner ubetinget fengselsdom i 2021, både i fengslene og med fotlenke. Pandemien hadde ført til unormalt lavt antall i fengsel året før og lengre soningskø.

I snitt satt 3.186 personer fengslet en gjennomsnittsdag i fjor.

(©NTB)