53 prosent sier «nei» til norsk EU-medlemskap og 26 prosent sier «ja».

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Vårt Land , hvor 1.000 nordmenn fikk spørsmålet «ønsker du at Norge skal bli medlem av EU?» .

Sammenlignet med en tilsvarende måling gjort for Klassekampen og Nationen i mars tre uker tidligere, viser den nye målingen at folk har endret noe mening i løpet av den tiden.

Mars-målingen viste at 34,1 prosent sa «ja», 54,1 prosent sa «nei» og 11,8 prosent sa «vet ikke» på spørsmål om norsk EU-medlemskap.

– Motstanden mot EU stikker dypt i Norge, og slik har det vært i lang tid. Så selv om EU nå samler seg og står fram som forsvarere av demokratiet i Europa, endrer ikke det nei-standpunktet, sier historieprofessor Lise Rye ved NTNU.

Ja-siden styrkes ikke til tross for krigen i Ukraina. Årsaken er at nordmenn ser til Nato som det som sikrer Norge sikkerhetspolitisk, ifølge historieprofessor Lise Rye ved NTNU. Hun mener en ny EU- debatt må til, og at den må være mer omfattende enn en avstemning for eller mot.

– En ny EU-debatt er etterspurt og vil være viktig for Norge. Den må handle om det breie og kompakte forholdet Norge har til EU, og ikke bare koke ned til et ja eller nei til medlemskap, sier Rye til Vårt Land.

Norge har hatt folkeavstemning om EU-medlemskap to ganger: I 1972 og 1994.