Vi ser at mange i det siste har fått parkeringsbøter fordi utfartsparkeringen ved fotballbanen er for liten når det er større arrangementer i både Sandbekkhallen og på fotballbanen, og det skal ha blitt forbudt å parkere ved hallen som tidligere.

Vi la turen innom Sandbekken for å se på dette og ble møtt av vedlagte skilt som var satt opp flere steder foran skolen og ved hallen. Etter å ha klødd oss i hodet ei stund tror vi at vi knekte koden, men hva med et forklarende underskilt: «Parkering tillatt alle kvelder mellom 17 og 24. Parkering også tillatt alle lørdager og søndag/helligdager mellom 06 og 24».

Feil tolkning?

Men hvis vår tolking er riktig, hvorfor har det blitt ilagt så mange bøter? Har kommunen allerede ordna opp og fjerna «problemet», for det kan da ikke være et problem at det parkeres på skolenes parkeringsarealer utenom skoletid? Eller er vår tolking av skiltet helt feil?

Vår tur gikk videre til Blystadlia for å se på forholdene der. Vi fant ikke en eneste lovlig plass hvis man ikke er kunde i butikken eller gjest hos en beboer. Ønsker du å gå en tur til Bjønnåsen; Rælingen kommunes 1000-årsted og Østmarkas flotteste topp, må du parkere nede ved Sandbekken, hvis du finner plass da.

Ved skolens parkeringsplass møtes vi av dette skiltet, og det er heller ikke lett å forstå. Hvorfor ikke et underskilt som forklarer hva som menes og som innbyr til parkering utenom skoletid.

Brei vei

Og hvorfor er det ikke lov å parkere i Blystadringen slik det var da vi bodde der? Dette er en av de breieste kommunale veiene i hele Rælingen, den har liten trafikk og nesten ingen gående. Den ligner på ringveier i Oslo som du finner på Romsås og Tveita, og der er parkering er tillatt. I en eldre facebookfeed ser jeg at kommunen har begrunnet dette med trafikksikkerhet (sukk) og med «skade på markaområdet langs veien»! Det er ganske drøyt når du ser hva som gjøres mot naturen i Marikollen/Bjønnåsen like ved.

Tillit

Jada, jeg er bare en gammal grinebiter, men likevel opptatt av at kommunen skal fungere godt for oss som bor her og oppleves som imøtekommende for de som besøker oss, kort sagt av at tilliten bevares mellom politikere og innbyggere.

Skal vi innby til større arrangementer og idrettsstevner må vi akseptere at de fleste kommer med bil, og skal vi tilrettelegge for stolpejakt og turorientering ol, slik jeg er med på, må det være mulig å sette fra seg bilen på lovlig vis.

Kjell Hobøl, Rælingen