Grønn næringsutvikling bør bli neste trekk for Kjeller, Lillestrøm og Romerike, mener Daniel Ras-Vidal. Han er tidligere adm.dir. ved Kunskapsbyen Lillestrøm, men ble tidligere i år ny leder for Kjeller Innovasjon.

– Sats grønt

Ras-Vidal tar til orde for en offensiv grønn satsing på det enorme området som nå skal få en annen bruk.

9. september skal den endelige avgjørelsen om Kjellers skjebne tas. Kommunestyret i Lillestrøm skal da fatte vedtak om etterbruken på Kjeller, når 1.100 dekar frigjøres for ny bruk etter at flybasen blir lagt ned i 2023. Forsvarsbygg er grunneier med unntak av en tiendedel solgt til Aspelin Ramm i nordlig del av området. Kommunen er reguleringsmyndighet og avgjør dermed hva det bynære området skal brukes til.

Formannskapet innstiller som kjent på at det skal være både bolig og næring og et aktivt flyhistorisk miljø her.

Innstillingen fra formannskapet 19. august er at begge deler, både fly i lufta og byutvikling må utredes.

Flertallet gikk dermed mot rådmannens innstilling om flyforbud for å få en mest mulig effektiv byutvikling.

– Det er selvsagt helt legitimt å ivre for at flyaktivitet fortsatt må være en del av Kjeller. Men jeg mener altså at det beste for fremtiden er at nye Kjeller blir en smart, grønn og helhetlig bydel der det satses på nye næringer i kombinasjon med boliger. Fortsatt flyplass her vil ta for mye av arealet, legge begrensninger på utformingen av området og begrense attraktiviteten. Det vil bli en suboptimal løsning som begrenser mulighetene til å bygge en langsiktig satsing på nye næringer som regionen trenger, reflekterer Ras-Vidal.

Les også

Grønn næringsutvikling

Næring framfor fly

Kjeller Innovasjon hjelper oppstartsbedrifter og gründere. Selskapet jobber spesielt med å skape verdier fra forskning. Virksomheten er lokalisert midt i forskningsparken på Kjeller, og har i tillegg tette bånd til forsknings- og utdanningsmiljøet på Ås og en rekke andre forskningsmiljøer i Norge. Virksomheten har vært drevet herfra i 25år.

Leder Ras-Vidal er altså uenig i innstillingen fra flertallet i formannskapet.

– Næringsutvikling bør prioriteres over fly i lufta om regionen skal bli en av fremtidens vinnerregioner, mener han.

Ras-Vidal nevner spesielt disse satsingsområdene for nye Kjeller: energi og spesielt fortsatt satsing på hydrogen, smarte samfunn, mobilitet, romteknologi og bioøkonomi.

– Ikke engang en Bunnpris.

– Altfor få kunnskaps- og teknologibedrifter ser mot Kjeller når de skal etablere seg eller finne nye lokaler. Trenden kan snus, men da må Kjeller flyplass vike for fremtidens grønne næringsutvikling, mener han.

Grunnene til at bedrifter ikke finner Kjeller attraktivt nok for etablering i dag, er flere.

– Området mangler grunnleggende kvaliteter som møteplasser og tilbud som kultur og handel. Det finnes jo ikke en Bunnpris her en gang og området framstår i dag som altfor kjedelig og grått, påpeker Ras-Vidal.

– Avinor spår at norsk luftfart vi være 100 prosent elektrisk i år 2040. Fremtiden er altså elfly, og med Kjeller lange flyhistorie, kunne man ikke satse på nettopp det?

– Jo, og vi jobber både med en elfly startup og en internasjonal satsing inn mot større hydrogenfly, men ingen av delene betinger at Kjeller flyplass fortsatt har fly i lufta. Airbus etablerer seg nok uansett ikke her, men vi kan utvikle teknologier som inngår i deres satsing på utslippsfrie fly, svarer Ras-Vidal.

Nå har Romerike en unik sjanse til å løfte blikket fram mot 2040, og transformere det største og mest attraktive området på hele Østlandet, til å bli et sted bedrifter og mennesker ønsker å være. Vi har et helt unikt, verdensledende forsknings- og utviklingsmiljø her. Men uten ny, fremtidsrettet satsing og at det tas noen avgjørende fremtidsrettede grep, er det ingen selvfølge at dette miljøet vil fortsette sin virksomhet her, advarer Ras-Vidal.