Må føre informasjon dobbelt: – Tar ikke sjansen på å fikse alt på nyttårsaften

I overgangen til ny kommune, må informasjon føres i systemene til både de tre eksisterende kommunene og Lillestrøm kommune.