- Byfesten i Lillestrøm 2020 vil gå inn i historien som den første Byfesten i vår nye storkommune. I den anledning ønsker vi å involvere alle musikkutøvere fra de tidligere kommunene Sørum, Fet og Skedsmo. Vi tilbyr fire scener over fire dager, så her kan både etablerte solister, band, korps og kor, samt unge talenter, virkelig få utfolde seg! sier Byfestens bookingansvarlig, Robert Skrolsvik ved Lillestrøm Kultursenter.

- Vi må be om forståelse for at det ikke vil være plass til alle, men vi har plass til mange - og dette er uansett en fin måte å etablere en kontakt på, sier han.

Byfesten i Lillestrøm arrangeres fra torsdag 11. juni til søndag 14. juni 2020. Ta kontakt på rskrolsvik@lillestrom-kultursenter.no dersom du er interessert i en scene å stå på!