Gå til sidens hovedinnhold

Lyser ut midler til bedriftsintern opplæring

Mer penger å hente for bedrifter som vil kurse egne ansatte – men årets pott er mindre enn i fjor.

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift, medler fylkeskommunen i en pressemelding.

– Pandemien gjør mye vanskelig for næringslivet i Viken. Vi håper BIO-midlene vi nå lyser ut kan være et bidrag for å lette hverdagen noe. I fjor så vi at det helt konkret førte til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Det er bra både på kort og lang sikt. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i pressemeldingen.

Fristen for å søke penger fra denne poteen er 1. mars.

Også i fjor ble det tildelt penger fra en slik pott. Da ble nærmere 60 millioner delt ut. Midlene, som var både egne og statlige, ble fordelt på 137 bedrifter over hele fylket.

For 2021 har det imidlertid ikke kommet inn ekstra statlige midler foreløpig, og retningslinjene og Viken fylkeskommunes innretning for ordningen har derfor blitt gjennomgått på nytt. Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke, og det kan søkes om maksimalt 700 000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

Årets økonomiske ramme for tildelinger er mindre enn i fjor, men Brenna klare forventninger om at det kommer flere statlige midler til ordningen i løpet av året. Stortinget har nylig bedt regjeringen fremme et forslag til en pakke på 1 milliard kroner som skal brukes på flere arbeidsrettede tiltak og kompetansetiltak, inkludert bedriftsintern opplæring.

Kommentarer til denne saken