LSK-spiller Tobias Svendsen er en modig og moden mann. Etter å ha uteblitt fra fotballbanen av personlige årsaker etter serieåpningen i mai, snakker han ut om hvorfor. Angstproblemene har plaget ham i fem år, og han har båret på hemmeligheten like lenge. For 21-åringen er åpenheten en lettelse. Nå er det endelig slutt på skuespillet for å skjule vanskene.

Erkjennelsen av at han ikke kunne takle dette alene, men måtte søke hjelp er viktig for ham og et tydelig budskap til alle som sliter med psykiske lidelser: «Vær åpen, snakk om det!» All honnør til Tobias Svendsen, men også til LSKs støtteapparat som evner å snappe opp og takle slike situasjoner.

Åpenhet om psykiske lidelser som fjerne livsgleden og i verste fall invalidisere mennesker, betyr alt. Mye har skjedd i samfunnet skjedd siden sentrumsregjeringens statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) i 1998 ble sykmeldt på grunn av en «depressiv reaksjon». Det er heldigvis ikke lenger forbundet med skam å møte den svarte veggen eller leve med angst. Men vi har ikke kommet så langt som vi kanskje tror. Angst og depresjoner er folkesykdommer, men fremdeles er sinnet forbundet med altfor mye tabu.

Det er som regel langt enklere å snakke om ryggplager enn depresjoner når man for eksempel skal forklare fravær fra jobben – eller fotballbanen. Noen ser fortsatt på psyke mennesker som svake, eller personer som ikke er i stand til å «ta seg sammen». I arbeidslivet er det fremdeles gammeldagse bedriftsledere som kvier seg for å ansatte medarbeidere som har «sorte hull» på CV-en.

Korona-nedstengingen av samfunnet 12. mars 2020 isolerte mange. Når vi vet at ensomhet påvirker både fysisk og psykisk helse, må vi i en tid med gjenåpning av samfunnet ha beredskap for langtidsvirkningene av pandemien. Den har vært tyngst å bære for dem som hadde det vondt fra før. Statsminister Erna Solberg skrev i fjor i kronikken «Mennesker trenger mennesker» noe klokt: «Å streve alene er som å være i et mørkt rom med lukket dør. Når du forteller noen om det vonde, åpner du døra på gløtt. Det kommer litt lys inn. Lys som gjør det mulig å finne veien ut».

Om lag 20 prosent av befolkningen har til enhver tid psykiske plager. De kan være forbigående eller av langvarig karakter. Men i løpet av livet vil en tredel av oss ha behov for psykiatrisk hjelp. Å bryte ned tabuene, gjør terskelen lavere for å be om helt livsnødvendig bistand. Tusen takk til Tobias Svendsen og andre modige mennesker som bidrar til dette. Åpenhet betyr alt.