Gjester er Tobias Salquist, Jörgen Lennartsson og Viking-trener Bjarne Berntsen