Da spåkona Åse tippet LSK ned, fikk RBs journalist regelrett kjeft

Spåkona Åse mente at LSK ville rykke ned i 1990. Men slik gikk det ikke.