Brenden om den vanvittige sjansen: – Hadde jeg bare lagt litt mer i den …

Erik Næsbak Brenden ble nektet utlikning av «tidenes redning på strek».