Gå til sidens hovedinnhold

Vedtok støtte til breddeidretten

Artikkelen er over 6 år gammel

Flertallet i formannskapet i Skedsmo vedtok onsdag å gi 2,1 millioner kroner i årlig støtte til barne- og ungdomsfotballen i LSK i en treårsperiode.

Det var Ap, Høyre, Venstre, KrF og Sp som la fram forslaget om en årlig støtte til barne- og ungdomsfotballen i LSK på 2,1 millioner kroner. Forslaget ble vedtatt mot stemmene til FrP og SV.

Pengene bevilges i en treårsperiode og betyr totalt 6,3 millioner, og de skal sikre bruk av LSK-hallen og kunstgressbanen for at barne- og ungdomsfotballen i LSK.

– Anerkjennelse av LSKs anleggsjobb

Aps gruppeleder Jørgen Vik la fram forslaget til de fire partene, og han la vekt på hvor viktig dette er for breddefotballen.

– Vi har hele tiden hatt et ønske om å hjelpe LSK, og for oss har det vært viktig å ta vare på bredden. Med dette fellesforslaget bidrar vi til å sikre barn- og unges oppvekstvilkår i Lillestrøm de tre neste årene. Samtidig gir det forhåpentlig LSK en mulighet til å sikre sin framtid, sier Vik.

Gruppeleder i Høyre, Kjartan Berland, støttet Vik og la i tillegg vekt på LSK-hallens betydning.

– LSK-hallen bidrar enormt til aktiviteten i LSK. Klubben har gjort mange gode ting på anleggssiden , og dette vedtaket er også en måte for oss som kommune å anerkjenne den jobben. Gjennom denne prosessen er vi blitt godt kjent med LSKs utfordringer, og vi håper at dette ekstrabidraget til barn og unge kan hjelpe klubben, sier Berland.

FrP ville kjøpe LSK-hallen

FrP stemte mot forslaget om årlig støtte. De la fram sitt eget forslag om å gå i forhandlinger med LSK om kjøp av hallen. Det forslaget fikk kun partiets egen stemme.

– For oss dreier ikke dette seg primært om å hjelpe LSK, men å sørge for god hallkapasitet i kommunen. Innbyggertallet vil øke mye i årene som kommer, og derfor mener vi i FrP at kjøp av LSK-hallen vil være en god investering for å sikre dette. Vi må tørre å gjøre dette, sier Glenn Simon Nerdahl i FrP.

SVs representant Kåre Mæland stemte også mot forslaget om støtte til barne- og ungdomsfotballen.

– Vi har hele tiden vært skeptiske til å gå inn med kommunale midler til dette. Vi er også usikre på om støtte er en effektiv medisin i denne saken. Å støtte breddeidrett er vi for, men er dette det. Vi går imot støtte, sier Mæland.

Rådmannens forslag om at Skedsmo kommune som kreditor skal avvente innkreving av kommunens utestående fordringer overfor LSK ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Saken blir behandlet i kommunestyret 10. desember.

– LSKs plan B

Rådmannens opprinnelige innstilling i saken om ikke å kjøpe hallen slik LSK ønsket, ble vedtatt mot stemmene til FrPs representant Nerdal og den nå uavhengige representanten Øyvind Lensnes.

I tilleggsnotat som rådmann Torstein Leiro kom med til politikerne før møtet, skisserte han en mulig løsning basert på et møte med LSK.

– LSK ga i møtet uttrykk for at salg av LSK-hallen fortsatt ville være den beste løsningen for klubben, men om det ikke var mulig så presenterte de en plan B. Det er den som er omtalt i notat, presiserte Leiro før formannskapsbehandlinen startet.

Kommentarer til denne saken