Gå til sidens hovedinnhold

Skværet opp etter «brevbomben»

Artikkelen er over 6 år gammel

LSK-leder Heidi Scheie og daglig leder Anita Westby Bjerke har skværet opp etter administrasjonen mistillitsbrev mot styret, som sto gjengitt i RB lørdag.

– Oppslaget var meget uheldig for oss, sier Heidi Scheie.

– Brevet forteller om manglende tillit fra de ansatte til styret. I en toppklubb må en regne med at det har offentlighetens interesse?

– Jeg hadde foretrukket at det ble håndtert som en intern sak. Vi har brukt tid på å samle ressursene de siste dagene. Det er ingen store motsetninger mellom oss. Nå er vi alle innstilt på å jobbe videre med et som er riktig for klubben.

RB-TV: Se hatrick-helten snakke om kampen i Studio Åråsen!

– Vanskelig for alle

Heidi Scheie innrømmer det har vært et tøft år for alle i LSK.

– Nedbemanninger og kostnadskutt har gjort det vanskelig for alle, også for de som er igjen i administrasjonen. Jeg ser at det har vært en uenighet og diskusjon om mandatar og roller. Vi har funnet gode avklaringer på disse spørsmålene.

Anita Westby Bjerke deler disse synspunktene.

– Jeg slutter meg til det Heidi sier. Vi har følt at saken er ordentlig diskutert i styret og tatt alvorlig. Nå ser vi fram til et godt samarbeid.

RB-TV: Se hatrick-helten snakke om kampen i Studio Åråsen!

Fortsatt anstrengt økonomi

I brevet fra administrasjonen blir det skrevet at de ansatte opplever at klubben styres av en gruppe mennesker utpekt av styrelederen, og ikke av det årsmøtevalgte styret sammen med administrasjonen.

– Kan du si noe om påstandene om at du har en gruppe ved siden av styre og administrasjon som du forholder deg til?

– Jeg har ingen egen gruppe. Vi er avhengig av alle frivillige. Vi har noen som har vært med og bidratt med sin kompetanse i de vanskelige økonomiske utfordringene vi har, sier Heidi Scheie.

– Hvordan er prioriteringene framover nå?

– Det er en realitet at økonomien fortsatt er anstrengt. Å løse de utfordringene er det sentrale.

– Blir det et ekstraordinært årsmøte før jul, og hva vil det eventuelt handle om?

– Vi har det under vurdering. Sakliste må vi komme tilbake til. Det kan avhenge av hva Skedsmo kommune vedtar i forhold til LSK-hallen.

RB-TV: Se hatrick-helten snakke om kampen i Studio Åråsen!

– Ingen kommentar

– Det ligger en mulig rettssak med Frank Grønlund og venter. Er det noen nytt der?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Heidi Scheie.

Anita Westby Bjerke sier hun ser fram til å jobbe videre med de sentrale spørsmålene.

– Ved siden av de økonomiske utfordringene skal vi snart ansette en ny trener.

– Blir det Runar Kristinsson?

– Det har vi ingen kommentar til, sier Heidi Scheie og Anita Westby Bjerke i kor.

Se Arne Scheie og Morten Stokstad snakke om LSK i Bak Mål:

Kommentarer til denne saken