Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen fraråder kjøp av LSK-hallen

Artikkelen er over 6 år gammel

Mener politikerne bør prute på prisen, hvis de likevel velger å kjøpe.

Ikke overraskende foreslår rådmann Torstein Leiro i Skedsmo kommune å takke nei til et kjøp av LSK-hallen til 65 millioner kroner.

– Skedsmo kommune har ikke økonomisk handlingsrom til den investering og de driftsutgifter som en overtakelse av LSK Hallen innebærer, konkluderer rådmannen.

Skylder 45 mill

Han begrunner avslaget videre med at hallen ikke er gitt prioritet i en strategi for utvikling av fotballen i kommunen.

Endelig vedtak gjøres av kommunestyret 10. desember.

LSK skylder over 45 millioner kroner. Et salg av hallen kan redde klubben, med 40 sammenhengende år i toppdivisjonen av norsk fotball.

Da vil regningen kunne bli betalt og egenkapitalsituasjonen i klubben bli styrket.

Formannskapet behandlet i september henvendelsen fra LSK om å overta LSK-hallen. Et flertall vedtok at kommunen må få et bedre innsyn i klubbens økonomi før vedtak fattes.

Ønsker å hjelpe

Rådmannen ble også bedt om å synliggjøre hva slags kommunalt bidrag som er tilstrekkelig for å avhjelpe den økonomiske situasjonen i klubben.

Politikerne har uttrykt et ønske om å hjelpe LSK i med den vanskelige økonomiske situasjonen, men det er ikke et entydig flertall for et hall-kjøp.

Ved å henvise til det nylig forelagte budsjettforslaget slår rådmannen fast at det økonomisk handlingsrommet er lite. Han fraråder et kjøp av LSK-hallen.

– Dersom kommunestyret likevel ønsker å kjøpe LSK-Hallen, bør det inngås forhandlinger om pris. Rådmannen mener det ikke er riktig å legge en teknisk verdi til grunn for prisen. Det bør i stedet tas utgangspunkt i en lavere pris, som er mer rettet mot den restgjeld som eiendomsselskapet, Åråsen Eiendom A/S har på hallen i dag, legger han til.

Kan bli flerbrukshall

– Ved et eventuelt kjøp av hallen er det fra LSK konsernets side nevnt at LSK Hallen, dersom kommunen finner dette mer formålstjenlig, kan en ombygging til flerbrukshall være et alternativ. En slik ombygging, hvor det kan etableres inntil 6 standard flerbruksflater, vil innebære legging av nytt gulv, bygging av skillevegger samt mulig oppgradering av lys og varmeanlegg. Videre må det vurderes om det fortsatt er mulig å benytte eksisterende garderober i Skedsmohallen, sier rådmannen i sin innstilling.

– Videre må driftskostnader, samt kostnader til innføring av «gratisprinsippmidler» for barn og unges bruk av inntil 6 nye flerbruksflater, utredes.

– Det er så langt ikke gjort beregninger på hva en slik endring og bruk fra fotballhall til flerbrukshall vil medføre av kostnader, understreker Leiro.

Kommentarer til denne saken