I går ble medlemmene i Lillestrøm Sportsklubb invitert til ekstraordinært årsmøte 19. januar.

På sakslista står blant annet «Delsalg av Åråsen Eiendom».

Ifølge LSK-formann Per Mathisen har klubben forhandlet fram en avtale om salg av en eierandel i eiendomsselskapet som klubben eier 100 prosent.

Den ber de nå om medlemmenes støtte til.

Hvis flertallet på LSK-årsmøtet støtter forslaget betyr at klubben ikke lenger vil være eneeier av næringsdelen av Åråsen stadion, LSK-hallen og det nye treningsanlegget på Vigernesjordet.

– God avtale

– Vi har et ønske om å fortsette som topplag. Slik den økonomiske situasjonen er nå, er det helt nødvendig å gjøre noe hvis vi skal opprettholde satsingen. Etter min mening har vi forhandlet fram en avtale som er god for LSK, sier LSK-formann Per Mathisen.

– Dere har tidligere gjort alt for å holde Åråsen Eiendom i klubbens eie. Er dette starten på et salg av arvesølvet, Mathisen?

–Nei, på ingen måte. Vi har i utgangspunktet ikke ønsket dette, men situasjonen vi har kommet opp i gjør det nødvendig. Men dette er ikke starten på et helt salg av Åråsen Eiendom. Planen vår er helt motsatt. Vi ønsker en gang i framtida å eie eiendomsselskapet 100 prosent igjen, sier Mathisen.

– Hvem er det som går inn på eiersiden?

– Det kan jeg ikke si noe om foreløpig. I god tid før det ekstraordinære årsmøtet vil vi komme ut med mer fyldig informasjon enn vi kan gi nå, sier Mathisen.

– Hvor store beløp og hvor stor eierandel dreier det seg om?

– Det kan jeg heller ikke svare på nå.

Gigantisk underskudd

RB-sporten vet at LSK har forhandlet fram en avtale som sikrer klubben muligheten til å kjøpe tilbake eierandelen for en hyggelig pris.

Slik sett kan kjøpet nærmest ses på som et lån som LSK senere kan betale tilbake.

Men det er også en helt nødvendig økonomisk tilførsel foran 2009-sesongen dersom toppsatsingen skal opprettholdes.

Fjoråret ender med et gigantisk underskudd for LSK AS, og med delsalget av Åråsen Eiendom skal Lillestrøm Sportsklubb dekke deler av underskuddet.

Alt annet vil ut fra det RB-sporten kjenner til gjøre det nesten umulig å beholde profflisensen i 2010.

Mathisen regner med at noen LSK-medlemmer ikke liker det klubbstyret nå ønsker gjennomføre, men han regner med at årsmøtet vil gi sin støtte.

– Det er sikkert noen som er skeptisk til dette, men når vi får forklart innholdet i avtalen tror jeg de fleste vil støtte det. Tror de fleste synes det er artig å være med i toppen av norsk fotball, og med denne avtalen kan vi klare det, sier Mathisen.