De ansatte i LSK ble på et informasjonsmøte mandag informert om at klubben må kutte 20 millioner i kostnader før 2015.

– Dette handler om å overleve som klubb. Inntektene våre har vært ganske stabile de siste årene, men kostandene er altfor høye i forhold til inntektene. Det må vi gjøre noe med nå. Prosessen har pågått en stund. Den er tøff, men det er ingen vei utenom, sier leder Heidi Scheie i LSK.

Kuttene innebærer blant annet at klubben skal gå gjennom de eiendommene de har i dag. LSK-hallen blir forsøkt satt bort til andre. Klubbens administrasjon flytter også ut av sine nåværende lokaler og inn i de gamle klubblokalene i den eldste tribunen.

– Vår kjernevirksomhet er fotball, og nå skal vi konsentrere oss om det. Slik situasjonen er i dag betyr det at vi må prioritere tøft på andre områder av vår virksomhet, sier Scheie.

Kutter årsverk

Konklusjonen til LSK-styret etter den prosessen de har kjørt en stund, er at det ikke blir gjort dramatiske kutt på det sportslige i 2014.

– Vi er svært godt med fornøyd med det som har skjedd på banen denne sesongen, og vi ønsker at det skal fortsette. Det blir ikke ytterligere lønnsreduksjon i 2014 på sport. De vernes ut året, men før 2015-sesongen skal kostnadene ned også på sport, sier Scheie.

Men i administrasjonen blir det betydelige kutt. LSK-administrasjonen har i dag av 11,3 årsverk fordelt på en del flere ansatte. Det har ikke klubben lenger økonomi til å drifte.

– Vi kan ut fra de inntektene vi stabilt har bære seks årsverk i administrasjonen, sier daglig leder Anita Westby.

Slik skal det kuttes

LSK skal kutte kostnader for 20 millioner før 2015. Samtidig trenger også klubber friske millioner for å betale regningene sine ut dette året. Om ikke LSK-spillerne vil få kutt i lønningene nå, så er det sjanser for at noen spillere vil bli solgt i neste overgangsvindu.

– Totalt trenger vi 15 millioner kroner inn dette året for å komme i balanse. Spillersalg er blant de tingene som vil bli vurdert. I utgangspunktet ønsker vi det ikke, men det kan bli nødvendig, sier Scheie.

LSK-styret har i gjennomgangen av klubbens økoniomi lagt en plan for hvordan de skal kutte.

Slik ser de for seg at det skal kuttes:

  • Flytter ut av dagens klubblokaler til gamle klubblokaler. Sparer over 1 mill.
  • Leier ut nåværende lokaler til eksterne leietakere. Øker da inntektene til sitt eget selskap Åråsen Eiendom
  • Setter bort driften av LSK-hallen. LSKs leieutgifter til bruk av egen hall er i dag 300.000 kroner i måneden – altså 3.6 mill. i året. Setter de bort driften kan de velge å bruke hallen mindre og dermed spare utgifter.
  • Redusere antall ansatte i administrasjonen fra 11,3 årsverk til seks årsverk.
  • Redusere kostnadene på sport elite i 2015. Flere kontrakter går ut etter denne sesongen, og LSK har derfor mulighet til å justere lønnsnivået før neste sesong.
  • Færre markedsaktiviteter som koster klubben penger.
  • Generell kostnadskutt.

Daglig leder Anita Westby sier at klubben for øyeblikket har problemer med å betale regningene sine.

– Vi har ikke likviditet til å betale alt vi skylder innen fristen. Vi trenger 15 millioner ut dette året for å betale utgiftene våre. Underveis informerer vi våre kreditorer så godt vi kan, og vi ber om forståelse for at det kan ta litt tid å betale. Men vi skal betale. Vi vet bare ikke når vi klarer det, sier Westby.

Vil utnytte engasjementet

De to LSK-lederne vet at de går inn i en tøff periode, men de ser ingen annen vei ut av problemene.

– Det kommer til å bli en tøff prosess for oss, og den vil ramme enkeltpersoner. Samtidig er det et enormt engasjement rundt klubben som vi ønsker å utnytte i større grad. Det som har skjedd rundt #VIERLSK er fantastisk. Nå er det viktig at vi står sammen og bruker all den positive energien som er rundt LSK, sier LSK-leder Scheie.

Det engasjementet ønsker klubben å bygge videre på.

– Vi jobber tett med grupper av frivillige for å se hvordan vi kan løse våre oppgaver framover, sier Scheie.

– Vi har også utfordret de ansatte til å komme med ideer og tanker om hvordan LSK skal drives videre, sier Westby.

– Kom på kamper

Også tidligere LSK-leder Per Mathisen og investor Per Berg har også blitt oppdatert på det som nå skjer i klubben.

– Vi har ingen rike onkler som kan redde oss, men de to har bidratt med mer enn noen kunne kreve. Derfor har vi også holdt dem informert i den prosessen vi kjører nå, sier Scheie.

De håper også at LSKs mange supportere kan hjelpe til i prosessen.

– Enkeltmennesker kan best bidra med å komme på kamper og gjerne ta med seg en venn. Og gjennom #VIERLSK selvfølgelig, sier de to LSK-lederne.

Frykter ikke for lisensen

LSK havnet igjen i rød sone da Norges Fotballforbund la fram den økonomiske vurderingen av toppklubbene i forrige uke. Det betyr at LSK igjen må følge en handlingsplan når det gjelder økonomi. Det bekymrer ikke den daglige lederen.

– Vi har vært klar over at vi ville havne i rød sone igjen, men det bekymrer meg ikke. Det fører til mer arbeid for oss, men vår egen prosess er mye viktigere for den handler om å overleve. Kommer vi oss gjennom den, så vil vi også klare å følge handlingsplanen, mener Westby.