Tidligere LSK-sjef Per Mathisen har lånt LSK mellom 15 og 16 millioner kroner. Lånet er rentefritt og skal betales tilbake over 40 år.

I en avtale har klubben forpliktet seg til å betale 35.000 kroner hver måned, 15.000 kroner til Mathisen personlig og 20.000 kroner til Mathisens selskap Åkrene Mek. I år med dårlig økonomi – som nå – inneholder avtalen en klausul om at LSK skal slippe å betale avdrag.

Med årlige avdrag på 420.000 kroner per år betyr det at det vil ta 40 år før LSK har betalt tilbake det de skylder.

Rykter i by’n

RB er kjent med at det internt i klubben verserer rykter om at den tidligere lederen har en avtale om at klubben skal betale ham over 170.000 kroner pluss renter hver måned de neste 10 årene.

– Det er riktig at LSK har gjeld til meg, og at vi enige om hvordan tilbakebetaling skal skje. Men beløpet som nevnes er hinsides hva som er reelt, sier Per Mathisen.

– Hva er riktig?

– Jeg kan bekrefte at det er 35.000 kroner i måneden, fordelt på 15.000 til meg og 20.000 til Åkrene Mek. Hvis LSK går gått økonomisk, skal de betale 500.000 ekstra de årene det er overskudd. Beløpene er ikke rentebærende. Jeg kan si så mye at med slik økonomien er nå, har jeg sagt at ingenting skal betales i år.

Avtalene styrebehandlet

– Det ryktes også at de beløpene du har gått inn og reddet LSK med når kassa har vært tom ikke er behandlet i styret?

– Det er heller ikke korrekt. Jeg har avtalene signert av tidligere styrer liggende i safen. Revisor har også sett avtalene og ikke hatt innsigelser.

– Hvorfor har du gått inn med penger?

– Det har vært tilfeller hvor det har vært sterkt behov for økonomisk støtte. Det ville jo vært overraskende om styret ikke ville si ja til at jeg gikk inn med penger og reddet situasjonen.

– Betyr ikke dette at utgiftsnivået i LSK har vært alt for høyt, og at dette har vært ditt og styrets ansvar?

– Det kan nok stemme. Det er ofte sånn i fotballklubber at en tror det vil gå bedre neste år. Der har vi sikkert vært litt for optimistiske.

– Har du vært for snill?

– Jeg har alltid gjort litt ekstra i håp om at LSK skal gjøre det bra.

– Hva synes du om ryktene?

– Jeg er overrasket. Spesielt over volumet på hva jeg skal ha som krav. Dette kan umulig komme fra noen som kjenner klubben. Det ville vært interessant å vite hvem som hevder dette.

Over 2 mill. i 2014

Åkrene Mek. har bidratt med 200.000 kroner til #VIERLSK, og er største sponsor blant supporterne så langt.

– Hva er ellers dine avtaler med LSK i år?

– Vi har en avtale om at Åkrene Mek. skal sponse 1,6 millioner. Dette har jeg sagt fra vil bli utvidet med 400.000 kroner.

– Hvordan er forholdet ditt til det nye regimet i klubben?

– Jeg har en god dialog med daglig leder Anita Westby om det som er nevnt her. Og jeg har ingen hensikt å ta noe fra LSK, slik økonomien er i øyeblikket. Jeg har også vurdert å være med som investor i nye spillere.

– Hvis disse ryktene går videre, vil du fortsette å sponse LSK?

– En kan jo miste lysten, hvis ryktene og slike usannheter får feste seg. I sin ytterste konsekvens kan jeg trekke meg, siden jeg anser det som personangrep. Men å ikke støtte LSK vil være en avgjørelse som sitter langt inne, for klubben betyr alt for mye for meg til at dette skal ødelegge, sier Per Mathisen.