Gå til sidens hovedinnhold

– Alt er egentlig som før

Artikkelen er over 6 år gammel

Styreleder Heidi Scheie er klar på at det er ikke er endringer i ansvar og rollefordeling mellom styret og administrasjonen i LSK.

– Organiseringen i klubben er slik at daglig leder ivaretar driften og rapporterer til styret. Styret bistår ved behov i de ulike sakene. Det er styret i Lillestrøm Sportsklubb som er premissgiver for arbeidet i konsernet, inkludert det som skjer i forbindelse med LSK-hallen, sier Scheie.

LSK-lederen forlot tirsdagens styremøte på Lillestrøm kulturhus uten å ville kommentere noe om innholdet i den over fire timer lange seansen. Heller ingen andre av styremedlemmene ville si noe i etterkant.

Onsdag formiddag publiserte LSK-styret en artikkel hvor det framgikk at daglig leder Anita Bjerke videre skulle lede det viktige arbeidet med å få solgt LSK-hallen, sammen med én eller to andre som styret skulle peke ut.

BAKGRUNN: Styret slår sprekker

– Ensidig dekning

Heidi Scheie reagerer sterkt på Romerikes Blads dekning av saken den siste tiden.

– At dere hevder jeg er blitt fratatt oppgaver er feil. Organisering av oppgavene i klubben ivaretas som tidligere, her er egentlig alt som før. De siste dagenes dekning oppfatter jeg som ren personforfølgelse. Dekningen har vært altfor ensidig, mener styrelederen.

– Men er ikke et mulig salg av LSK-hallen noe av det viktigste du har jobbet med de siste månedene? Er det ikke litt spesielt at du ikke skal fortsette med det?

– Dette er noe styret, ikke bare jeg, har jobbet med hele veien. Det gjør vi fortsatt. Det er naturlig at daglig leder tar hånd om dette, men styret, meg inkludert, kommer selvfølgelig til å være tett på denne saken. Styret har vært omforente i våre beslutninger og det er naturlig at vi fordeler oppgaver mellom oss.

LES OGSÅ: Fortsetter i styret, fratatt oppgave

– Fortrolig

I forkant av møtet skrev Romerikes Blad at møtet kunne ende med at flere styremedlemmer kunne stille sine plasser til disposisjon hvis ikke styrelederen trakk seg og dermed framtvinge et ekstraordinært årsmøte.

– Er du kjent med at styremedlemmer har uttrykt misnøye med din ledelse, Scheie?

– Jeg er kjent med det som står i avisen rundt dette.

Men er du kjent med den kritikken fra flere av styremedlemmene?

– Jeg mener ting som foregår på styrerommet bør bli der, det er noe som må være fortrolig. Dette er et ansvar alle styremedlemmer må ta til etterretning. Utover det har jeg ingen kommentar til dette. Jeg registrerer at det har vært ekstremt mange lekkasjer til media. Jeg mener media har fått en for stor del i denne saken. Jeg ser på det som særdeles uheldig for klubben.

LES OGSÅ: Nektet å uttale seg da hun forlot krisemøtet

– Intet soloutspill

– Forrige helg gikk du ut og sa at klubben hadde en samlet gjeld på over 45 millioner kroner, hvor den kortsiktige var på 16 millioner. Var dette et soloutspill eller var styret informert om dette?

– Dette var offentlig kjent, et tall styret kjente til, det var tall også dere satt på i RB og som framkom i rådmannens innstilling i forbindelse salg av hallen. Hvordan min bekreftelse av denne situasjonen kan bli omtalt som et soloutspill er jeg derimot overrasket over.

– Mange mener du svartmaler den økonomiske situasjonen. Hva er din kommentar til det?

– Det er absolutt ingen tvil om at klubbens økonomiske situasjon er veldig alvorlig. Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å oppfylle kravene vi er underlagt siden vi er i «rød sone» og forholder oss til en handlingsplan. Da vil sanksjonene komme raskt. Spesielt balanserer vi på grensen med tanke på egenkapital.

Enstemmig styre

– Er du kjent med misnøye fra Skedsmo kommune rundt hvordan du har gått fram i saken rundt salg av LSK-hallen?

– Nei, snarere tvert imot. Det som derimot har vært vanskelig er at ikke alle har forholdt seg til styrets vedtak og styrets felles strategi for hvordan dette skal gjennomføres.

– Vurderer dere en løsning med et driftstilskudd fra kommunen, i stedet for et salg. Medfører det riktighet at dere kan få fryst et betydelig banklån det nærmeste året ved en slik løsning?

– I denne prosessen har vi sett på mange mulige løsninger. Styret mener det beste er et salg av hallen for 65 millioner kroner. Det vil tilføre oss likviditet og bedre egenkapitalen, dermed vil balansen bli lettet, og vi vil få slettet gjeld. Et driftstilskudd vil jo selvfølgelig også hjelpe, men vi mener et salg er en langt bedre løsning. Spesielt med tanke på at vi er i rød sone i NFF

– Har styret vært enstemmig i hvordan prosessen rundt LSK-hallen er håndtert?

– Ja, dette er noe vi har vært omforent om.

– Hvorfor trekker du deg som leder etter kun ett år?

– Det har vært klart hele veien at det bare ble ett år. Det får være mitt bidrag til klubben. Det har vært en tøff jobb og det er det fortsatt.

Meldingen på hjemmesiden

Denne informasjonen har LSK lagt ut på sin hjemmeside lsk.no:

Styrets leder, Heidi Scheie, orienterte tirsdag kveld resten av styret om at hun ikke vil stille til gjenvalg når hennes valgperiode løper ut i februar. Inntil videre jobber styret videre som før. Blant mange viktige oppgaver er den mest presserende å finne en løsning for LSK-hallen med Skedsmo kommune.

Styret har bedt daglig leder Anita Bjerke om å lede dette arbeidet sammen med en eller to andre som styret vil peke ut. Klubben er avhengig av å finne en løsning med kommunen, og styret har stor tro på at det skal la seg gjøre.

Se pressekonferansen og det første intervjuet med LSKs nye trener Runar Kristinsson:

Kommentarer til denne saken