LSK-Børsen: Banens dårligste det første kvarteret. Så fulgte det beste han har gjort etter han kom tilbake