– Det har vært en krevende oppgave, men jeg tror at vi har truffet rett pris

Flere personer har vist interesse for et småbruk som nå ligger ute til salgs.