Den «nye landsbyen» som planlegges i Torshov-området vest for Ahus får sykehuset til å se ut som en lilleputt fra lufta.

Området vil huse et vell av tjenester, alt fra pasienthotell, sykehjem, næring, forskning, kontorer, pleie og omsorg, samt forskning og utvikling.

Hagebyaktig

Denne uka fikk Lørenskog-politikerne seg forelagt skissene på formannskapsmøtet. John Arne Bjerknes i Nordic Office of Architecture presenterte planene med Carl Frode Fjellheim i Olavsgaard eiendom og Rolf Gulbrandsen i Gulbrandsen Utvikling AS.

– Dette er ikke en tradisjonell senterbebyggelse som vi kjenner i Lørenskog. Dette blir en differensiert hagebyaktig utbygging på tre til seks etasjer. Ingen voldsomme dimensjoner, sier Bjerknes.

Utbyggingsområdet avgrenses av Losbyelva i vest og gravlunden i sør.

4-5.000 nye arbeidsplasser kan skyte knopp inne på området. Klyngen kobles til framtidig t-bane til Ahus. Tanken er også å møte sykehusets behov for utvidelser framover.

– Ahus har gitt til kjenne at de ikke har midler til noe annet enn klinisk drift i overskuelig framtid. De mangler 10.000 kvadratmeter kontorer og pasienthotell, sier Bjerknes.

Utbyggingen skal ikke berøre kommunens grønne struktur.

– Vi fikk klar beskjed av ordføreren om å holde oss unna elveparken, og det har vi gjort, sa Carl Frode Fjellheim i Olavsgaard Eiendom.

Eldre og helse

Utviklerne ønsker å serve kommunen med helserelaterte tjenester til en voksende eldrebefolkning.

– Går prosessen bra er vi i gang med å bygge i 2016–17. Prosjektet har et perspektiv på 10–15 år, sier Bjerknes.

– Men dere er avhengig av at t-banen kommer?

– Nei, men det vil være en stor fordel for Lørenskog. Tyngden som er skapt i den snøballen gjør at den ruller fortere og fortere, sier han.

Begeistrede politikere

Både høyre- og venstresiden i Lørenskog er positive til Ahus-planene. Ordfører Åge Tovan (DNA) gikk langt i å la seg begeistre.

– Et spennende prosjekt som ivaretar den grønne profilen. Dette kan bli noe helt unikt og noe som setter Lørenskog enda en gang på kartet, sa Tovan.

Per Steinar Håklev (H) roste utvikleren for å koble utbygging mot framtidig t-bane.

– Det beste med prosjektet er fortetting langs t-banen. Jeg synes dette virker veldig positivt, sa han.

Torunn Skottevik (DNA) tok også bølgen.

– Kult og kjempetøft! Jeg er imponert, men vi må minne om at det blir mange prosesser før dette står ferdig, sa hun.

Varaordføreren fant det gledelig at nye næringer kan finne veien til Lørenskog.

– Vi konkurrerer om kunnskapsbaserte arbeidsplasser, hvor veldig mye går til Asker og Bærum. Nå kan vi dra dette over til vår side av byen også, sa Ragnhild Bergheim.