To menn tatt med hvert sitt stjålne vogntog

STJÅLET: To Volvo trekkvogner av typen FH 250 ble stjålet sammen med to tilhengere i Lørenskog. Vogntogene ble stanset i Sverige av svensk politi. Trekkvognen på dette bildet er ifølge Volvo Finans tilsvarende de to som ble stjålet.

STJÅLET: To Volvo trekkvogner av typen FH 250 ble stjålet sammen med to tilhengere i Lørenskog. Vogntogene ble stanset i Sverige av svensk politi. Trekkvognen på dette bildet er ifølge Volvo Finans tilsvarende de to som ble stjålet. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Sjåførene hevder de ikke visste at vogntogene var stjålet. Retten mener de har fått betalt for å hjelpe til med organisert kriminalitet.

DEL

Nå er de to litauerne på 50 og 46 år dømt til fengsel i ett år for heleri, ved at de mot betaling har fraktet de stjålne vogntogene ut av Norge.

De to trekkbilene av typen Volvo FH 250, tilhørende Volvo Finans, og to hengerne, tilhørende Postnord Logistics har en verdi på totalt 2,7 millioner kroner. Bilene og hengerne ble stjålet da de stod parkert i Industriveien og på Skårersletta i Lørenskog, grytidlig om morgenen mandag 5. mai i år.

En av trekkbilene hadde GPS-sporing montert, noe som gjorde at politiet kunne følge med på hvor vogntoget var. Seinere samme dag ble vogntogene stoppet av svensk politi i Karlstad, etter tips fra Norsk politi.

Ikke dømt for tyveriet

Mennene som nå er dømt i Nedre Romerike tingrett har ikke vært anklaget for selve tyveriet av kjøretøyene.

De har selv forklart i retten at de hadde tatt på seg oppdragene med å kjøre hvert sitt vogntog fra Lørenskog til Stockholm, mot betaling. Men begge hevdet at de ikke hadde kjennskap til at utstyret var stjålet. De hevdet også at de ikke visste om hverandre, eller hverandres kjøreoppdrag.

Påtalemyndigheten valgte imidlertid å tiltale mennene for heleri, og mener at sjåførene måtte vite at vogntogene de skulle kjøre var stjålet. Dette har retten nå sagt seg enig i.

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at begge de tiltalte i det minste anså det som overveiende sannsynlig at vogntogene var stjålet», heter det i dommen.

Forklaringen fra en svensk politibetjent om sjåførenes adferd da det ble gitt klare signal om at de skulle stanse, har stått sentralt i rettssaken. Først etter å ha kjørt fem kilometer med politibiler bak som signaliserte med blålys at de skulle stoppe, valgte sjåførene å stanse.

«Denne klare neglisjeringen av politiets stoppsignaler i trafikken viser at de tiltalte hadde kunnskap som tilsa at bilene hadde vært gjenstand for en straffbar handling», fastslår retten.

– Påfallende lite kunnskap

Mennenes manglende kunnskap om hvem som ga dem kjøreoppdraget mener retten er påfallende.

«Dette er omstendigheter som tilsier at de bevisst gikk inn i et miljø hvor det foregikk ulovligheter. Det forhold at de først under kjøreturen skal få beskjed om hvor og til hvem de skal overlevere bilene til i Stockholm, er omstendigheter som tilsier at kjøreoppdraget er ledd i kriminell virksomhet. De tiltalte har mot vederlag vært sjåfører på hver sin stjålne bil», heter det i dommen.

Men i motsetning til påtalemyndigheten mener retten at det ikke er bevismessig grunnlag for å konkludere med at de to tiltalte sammen har påtatt seg å transportere begge bilene til Sverige som et samlet oppdrag slik at de bisto hverandre.

«Ingen av de tiltalte har tatt del i planlegging eller gjennomføring av tyveriet eller planlegging av transporten ut av landet. De har etter rettens syn vært et «redskap» for bakmenn for å frakte vogntogene raskest mulig ut av landet. På den annen side er deres funksjon som kurer et meget viktig ledd for de personer som står bak og forventer en betydelig vinning», heter det i dommen.

Mennene erkjente i retten å ha kjørt vogntogene, men nekter straffskyld for heleri.

– Ingen er pågrepet for selve tyveriet av bilene og hengerne, opplyser politiadvokat Stian Sjølie Johannessen i Romerike politidistrikt til rb.no.

Artikkeltags