Den nye barnehagen på Ødegården bør hete Framtia barnehage, mener kommunaldirektør for kultur, Torkel H. Sveinhaug.

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Svein Ødegaard, er uenig. Han mener barnehagen bør få navnet Ødegården barnehage. Det mener også barnehagesjef Signy Fredriksen.

Bygges der kinoen lå

Kultur- og idrettsutvalget behandler torsdag navnespørsmålet for den nye skolen og barnehagen på Ødegården.

Det er bred enighet om at den nye skolen skal få navnet Ødegården skole.

Meningene er imidlertid delte når det gjelder navnet på den nye barnehagen.

Mens både kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning og barnehagesjefen altså går for navnet Ødegården, støtter både kommunalsjefen for kultur og rådmann Ragnar Christoffersen forslaget fra kommunens egen geodataseksjon og høringsuttalelsen fra Lørenskog historielag om navn på den nye barnehagen.

På deler av tomta der den nye barnehagen skal bygges lå Framtia kino fra 1926 til den brant ned i 1971. Geodataseksjonen mener det er en god og viktig tradisjon å videreføre gamle navn som er benyttet tidligere.

Ragnar Birkeland i Lørenskog historielag støtter forslaget, og skriver følgende i sin høringsuttalelse:

"Her er det for oss helt naturlig at barnehagen får navnet Framtia barnehage. Det å bevare gamle navn må ligge som en føring og det gir samtidig et godt navn til barnehagen. Brukerne er jo en del av «framtia.»"

Foreslår Sesam barnehage

Ungdomsrådet har også diskutert saken, og tar til orde for et mer lekent navn enn Framtia barnehage.

Ungdomsrådets forslag er Sesam barnehage, noe de begrunner slik:

"Sesam stasjon har i flere år hatt tilhold på Lørenskog stasjon hvor TV-serien i sin tid ble filmet. Navnet minner om eventyr og lek og kreativitet, og flere av ungdommene i ungdomsrådet har gode minner om denne historien og de ulike figurene i serien. Ødegården har nærhet til Lørenskog stasjon. Avdelingsnavnene vil gi seg selv, Max Mekker, Alfa osv."

Rådmannen skriver i sin vurdering at han antar framtidige barnehagebarn ikke vil kunne identifisere seg med Sesam stasjon i like stor grad som ungdommene som vokste opp da serien ble laget og sendt.

Begrunnelsen hans for å anbefale navnet Framtia barnehage er som følger:

"På barnehagetomta sto en gang forsamlingshuset og kinoen Framtia, som var et populært forsamlingslokale i flere tiår. Ved å oppkalle barnehagen etter Framtia vil man ikke bare kunne videreføre navnet og historien, men man får også på en tydelig måte stedfestet det tidligere forsamlingslokalets beliggenhet."

Les hele saksdokumentet som er grunnlaget for kultur- og idrettsutvalgets behandling her.